Giải Cầu lông:  01 Huy chương Vàng Đôi Nam nữ lứa tuổi trên 40; Huy chương Bạc Đôi Nữ lứa tuổi trên 40 và Huy chương Đồng Đôi Nam lứa tuổi dưới 40; giải Ba toàn đoàn.