Số

TT

Họ và tên

Công tác chính

Nhiệm vụ trong tổ

Ghi chú

1

Trần Thị Kim Lương

GVCN lớp 4B

Tổ trưởng

 

2

Lưu Thế Quý

GVCN lớp 5

Tổ phó

 

3

Nguyễn Bá Ngữ

GVCN lớp 4A

Thành viên

 

4

Đinh Thanh Tâm

TPT Đội, dạy MT

Thành viên

 

5

Nguyễn Thị Lý

Dạy Âm nhạc, TC

Thành viên

 

6

Nguyễn Thị Ngoan

Dạy Tin học

Thành viên

 

7

Trần Thị Hương

Nhân viên Thư Viện

Thành viên