Số

TT

Họ và tên

Công tác chính

Nhiệm vụ trong tổ

Ghi chú

1

Đoàn Thị Kim Tuyến

GVCN lớp 3A

Tổ trưởng

 

2

Lê Thị Ngọc Giàu

GVCN lớp 2B

Tổ phó

 

3

Phạm Thị Thảo

GVCN lớp 1A

Thành viên

 

4

Nguyễn Thị Lan Chinh

GVCN lớp 1B

Thành viên

 

5

Nguyễn Thị Giàu

GVCN lớp 2A

Thành viên

 

6

Nguyễn Thị Hương

GVCN lớp 3B

Thành viên

 

7

Trần Văn Trường

Dạy Thể dục, NGLL

Thành viên